11.14.20 ===== COVID-19 – WAŻNE INFORMACJE

COVID-19 – WAŻNE INFORMACJE
Archidiecezja Chicago przekazała nam nowe nakazy, które zaczną obowiązywać natychmiast w Parafii Przemienienia Pańskiego.
Będziemy kontynuować celebracje liturgiczne, które obejmują msze, wesela, pogrzeby, chrzciny itp. Wszelkie inne spotkania, które nie są związane z liturgią, zostaną zawieszone do odwołania.
Prosimy wszystkich, którzy uczestniczą we Mszy św., aby nadal zachowywali dystans społeczny i podejmowali wszelkie środki ostrożności dla bezpieczeństwa własnego i innych. Jeśli poczujesz się chory, zostań w domu. Jeśli miałeś kontakt lub byłeś narażony na kontakt z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na COVID-19, prosimy, abyś został w domu. Jeśli wynik testu na COVID-19 jest pozytywny, prosimy o jak najszybsze powiadomienie biura parafialnego, abyśmy mogli zdezynfekować miejsca gdzie byłeś i przeprowadzić inwestygacje.
Dziękujem za współpracę i zrozumienie.
―Transfiguracja COVID-19 Team

Read more...

11.14.20 ===== COVID-19 AVISO IMPORTANTE

COVID-19 ―AVISO IMPORTANTE
La Arquidiócesis de Chicago nos ha dado nuevos lineamientos que entrarán en vigencia de inmediato para nuestra comunidad parroquial de la Transfiguración.
Continuaremos con las celebraciones litúrgicas que incluyen: misas, bodas, funerales, bautizos, etc. Todo lo demás que no sea litúrgico, será suspendido hasta nuevo aviso.
Pedimos que todos los que asistan a misa sigan practicando el distanciamiento social y tomen todas las precauciones para su seguridad y la seguridad de los demás. Si se siente enfermo, quédese en casa. Si ha estado en contacto o ha estado expuesto a alguien que dio positivo a COVID-19, le pedimos que se quede en casa. Si obtiene un resultado positivo de COVID-19, le pedimos que notifique a la oficina parroquial lo antes posible para que podamos desinfectar la parroquia y realizar una investigación de rastreo.
Gracias por su cooperación y comprensión.
―Transfiguration COVID-19 Team


Read more...
Covid 19 Important Information

11.14.20 ===== Covid 19 Important Information

Covid 19 Important Information
COVID-19 ―IMPORTANT INFORMATION
The Archdiocese of Chicago has given us new notifications that will take effect immediately for Transfiguration Parish.
We will continue with the liturgical celebrations that include masses, weddings, funerals, baptisms, etc. Anything else that is not liturgical will be suspended until further notice.
We ask that all who attend Mass continue to practice social distancing and take all precautions for their safety and the safety of others. If you feel sick, stay home. If you have been in contact with or exposed to someone who has tested positive for COVID-19, we ask that you stay home. If you test positive for COVID-19, we ask that you notify the parish office as soon as possible so that we can disinfect the parish and conduct a tracing investigation.
Thanks for your cooperation and understanding.
―Transfiguration COVID-19 Team

Read more...

===== Freeze the Queen

A proclamation from the King,
Due to sickness throughout the kingdom, the Queen of hearts is frozen at $17,000. We will keep our kingdom informed as to when we will again look for the Queen of Hearts.
Thank you
The king and his court
 
Click >>Info Here<< for ticket sales locations and rules.  Good luck!

Read more...